top of page

Minotaurus

Lang geleden heerste koning Minos over Kreta. Hij was de zoon van de oppergod Zeus. Vanuit zijn paleis in Knossos regeerde koning Minos over zijn eiland en vele buurvolken kwamen hem eer betuigen. De rust en vrede in het land verdwenen echter snel na een ruzie tussen koning Minos en Poseidon, de god van de zee. Poseidon stuurde een monster naar de aarde dat half stier en half mens was: de Minotaurus.

 

Koning Minos was radeloos. Hij wilde dit schepsel voor iedereen verbergen en gaf de kunstenaar Daidalos de opdracht om een gigantisch doolhof te bouwen, een netwerk van kronkelende gangen met één gesloten poort als in- en uitgang. In dit labyrint leek de Minotaurus veilig opgeborgen.

 

Toch was het onheil niet voorbij. Poseidons wraak ging immers nog veel verder. Het monster moest gevoed worden met mensenvlees! Koning Minos was de heerser in het Middellandse Zeegebied en om de Minotaurus te voeden had hij een nieuwe wet ingevoerd: alle landen aan de overkant van de zee moesten elk jaar in de lente om beurten zeven jongens en zeven meisjes sturen, die werden dan een voor een het labyrint in gedreven.

 

In de stad Athene arriveerde een schip vol met soldaten van koning Minos. Er heerste veel verdriet in Athene, iedereen wist namelijk wat er ging gebeuren. De koning van Athene was Aegaues, hij was een oude, zwakke man. De koning had een zoon, Theseus, en dat was een knappe jongen; groot, sterk en een snelle loper. De koning hield ontzettend veel van zijn enige zoon.

 

Om te bepalen welke zeven jongens en zeven meisjes met het schip van koning Minos mee moesten, werd er geloot. Theseus kon het verdriet van de mensen niet meer aan en hij nam een dapper besluit. Hij offerde zich vrijwillig op en zou er eens en voor altijd een einde aan maken door de Minotaurus te doden.

 

Hij kan dit echter niet alleen. Theseus moet eerst dappere krijgers verzamelen om samen met hem deze missie te voltooien. Ben jij klaar om samen met Theseus en vele andere krijgers de strijd aan te gaan met de minotaurus?

bottom of page