top of page

Medische fiche

Het is zeer belangrijk dat wij de juiste gegevens van uw zoon hebben, zeker voor het kamp. 

Dit document kan u invullen, waarna u de ingevulde versie mag doormailen naar maximeopsomer02@gmail.com.

Bij vragen kan u daar u ook terecht.

bottom of page